Handelsbetingelser

Hjemmeside/webshop

Betaling
Betaling sker i to rater, der hver er på halvdelen af det fulde beløb
Det opgivne beløb er ekskl. moms.

1. rate betales ved igangsættelse af projektet. EWEB fremsender faktura.
2. rate betales, når hjemmesiden er færdig og overdraget til kunden. EWEB fremsender faktura.

Betaling skal ske inden netto 8 dage. Herefter påløber renter med 1,5% pr. påbegyndt måned.

 

Manglende betaling
Manglende rettidig betaling medfører fremsendelse af rykkerskrivelser samt tilskrivning af rente. For hver rykkerskrivelse, dog maksimalt 3 stk, pålægges et rykkergebyr med kr. 100,00. Såfremt betaling ikke sker efter 3. rykker, vil kravet overgå til inkasso. Såfremt betaling ikke er modtaget 3 måneder efter sidste rettidige betalingsfrist, vil kundens data blive slettet.

Fortrydelsesret
EWEBs produkter er specialtilpasset til kunden, der accepterer, at arbejdet påbegyndes så snart bestilling er modtaget. Den almindelige fortrydelsesret i Forbrugeraftalelovens §12, stk. 1 stopper i medfør af samme lovs §12, stk. 2 således ved EWEBs påbegyndelse af kundens bestilling.

Kundens aftaler med tredjemand
Det er til enhver tid kundens eget ansvar at opsige evt. aftaler med øvrige parter, uanset sådanne aftalers vilkår og bindingsperiode.
EWEB kan ikke holdes til ansvar for kundens mulighed for at opsige sådanne aftaler, ligesom en aftale mellem EWEB og kunden ikke kan være betinget af kundens opsigelse af anden aftale.

 

Abonnementsaftaler

Abonnementsvilkår
Nærværende abonnementsvilkår er gældende for alle abonnementsaftaler vedr. hjemmesider og webshops, medmindre andet er specifikt aftalt imellem EWEB og kunden.

Bindingsperiode
Abonnementet kan opsiges med 1 måneds varsel ved udgangen af en måned.

Opsigelse af abonnement
Opsigelse af et abonnement kan ske til EWEB ved fremsendelse af email til info@eweb.dk

 

Ejeroplysninger
Dette website ejes og vedligeholdes af:

EWEB v/ Inge Bang
Jernbanegade 23, Musicon
4000 Roskilde
Tlf: + 45 21431521
info@eweb.dk
Cvr.nr: 27791824

Scroll to Top